Audio & Video

Axios!  I denjë!

Zgjedhja nga Sinodi i Shenjtë i Kostandinopojës i peshkopit tonë të ri, Hirësisë së tij Theofanit, Peshkopit të zgjedhur të Filomelionit.